6 genveje til et enklere liv

iStock

Møde i banken, salg af hus, ferie, jobskifte… Er det svært at få enderne til at mødes? I psykoterapeut Birgitte Sallys nye bog får du en række trin til at reflektere over dine værdier og vælge fra.

Onsdag, 4. november 2015 - 14:52 - af Thora Bruun Makita & Birgitte Sally (redigeret af Celine Weidich)

1 Sæt ord på det gode liv

Find ud af hvad der gør dig glad, så du kan bruge tid på det, der betyder noget – ikke alt det andet. Din trivsel bygger på fem elementer: positive følelser, engagement, mening, præsterationer og gode relationer. Det er individuelt, hvad der får os til at opleve de fem elementer, men det er fællesmenneskeligt at have de behov. Birgitte Sally foreslår, at du sætter dig nogle mål og arbejder på at nå dem. Men lige meget hvor mange mål du sætter dig, så er det vigtigt at huske på, at der er meget, der ligger uden for din kontrol. Accepter det, og accepter at vi som mennesker ikke altid er perfekte.

2 Find dine værdier

Du må finde ind til, hvilke grundlæggende værdier du har i dit liv: Det giver dig nemlig en styrepind i dit liv, og du undgår for mange udenoms-sejladser. Tænk over, hvordan dine grundlæggende værdier kommer til udtryk gennem de forskellige roller, du spiller i livet privat og på arbejdspladsen. Det handler om at finde balance i rollerne, så de stemmer overens med dine værdier. Når noget bliver valgt til, så er det ofte de nære relationer, der ryger. Et aktivt fravalg er at tage ansvar for dit liv.

3 Skab koncentration og fordybelse

Skab grobund for koncentration og fordybelse, så du ikke forstyrres unødigt. Opskriften hedder fravalg – fravalg af multitasking. Multitasking hæmmer nemlig din koncentration, og du kommer hurtigt til at løse opgaverne halvt. Evindelig multitasking fører desuden til stress og udbrændthed. Du kan minimere forstyrrelser ved at arbejde med din opmærksomhed gennem små mindfulness-øvelser, fx mens du venter på bussen.

Læs også: Sandt eller falsk: 7 myter om overspringshandlinger

4 Stå ved dig selv

Stå ved dig selv – også selvom det er stormvejr. Mennesker, der er tydelige og står ved sig selv, skaber tryghed hos andre, fordi man ved, hvor man har dem, også selvom man er uenig. Du kan øve dig i at have en venlig og klar kommunikation, hvilket betyder, at du melder ud, hvad du tænker, og får sagt fra overfor det, som du ikke kan stå inde for. Oplever du stærke følelser, så skal du ikke nødvendigvis handle på følelserne. Som tommelfingeregel skal du forsøge at komme ud af følelsen, inden du handler.

5 Få luget ud i tidsrøvere

Bliv klar over, hvordan du bruger din tid, og få luet ud i unødvendige tidsrøvere og gøremål. Det gælder om at være tidsrealist frem for tidsoptimist. For at kunne leve op til dine personlige mål og værdier i hverdagen, må du se din evne til at estimere tid efter i sømmene. Mange af os er urealistiske tidsoptimister. Når du først har fået luet ud, så hold dig for øje, at du ikke blot putter nye aktiviteter i den nyvundne tid.

Læs også: Sådan hjælper naturen dig til et lykkeligere liv

6 Sæt langsigtede mål

Sidste trin hjælper dig til at få hele regnestykket til at gå op, så du kan få prioriteret alle dine ønsker og væsentlige mål. Det er ikke sikkert, du kan det hele, og der kan være en række dilemmaer forbundet med at skulle vælge fra. Derfor kan det være en god ide at lave en handleplan over dit liv, hvor du sætter både kortsigtede og langsigtede mål. Denne konkrete plan skal justeres løbende, som det nu bedst giver mening for dig. 

 

Bliv abonnent på PSYKOLOGI - få et godt tilbud her!

Læs alt om